Entenem que un projecte és la conjunció d'una sèrie de factors que, després d'una anàlisi minuciosa, han d'encaixar de forma precisa. La seva finalitat és crear espais per resoldre necessitats, espais confortables i segurs, espais eficients i rendibles, espais dissenyats de forma racional per optimitzar els recursos disponibles.

 • Redacció de projectes d'Arquitectura i Enginyeria.
 • Legalització d'activitats i instal·lacions.
 • Estudis de seguretat i salut.
 • Direcció facultativa d'obres.
 • Gestió administrativa.
 • Gestió de contractació.

Entendemos que un proyecto es la conjunción de una serie de factores que, después de un análisis minucioso, tienen que encajar de forma precisa. Su finalidad es crear espacios para resolver necesidades, espacios confortables y seguros, espacios eficientes y rentables, espacios diseñados de forma racional para optimizar los recursos disponibles.

 • Redacción de proyectos de Arquitectura e Ingeniería.
 • Legalización de actividades e instalaciones.
 • Estudios de seguridad y salud.
 • Dirección facultativa de obras.
 • Gestión administrativa.
 • Gestión de contratación.