Tenim experiència en el disseny, planificació i optimització d'espais de treball. Podem oferir als nostres clients un servei integral i personalitzat, amb l'objectiu de millorar les qualitats de l'espai des de tots els punts de vista.

  • Estudi de necessitats. Requeriments i quantificació d'espai.
  • Auditoria funcional d'espais. Diagnosi de l'espai.
  • Optimització d'espais. Canvis, reubicacions i trasllats.
  • Projectes d'arquitectura i disseny d'interior: distribució d'espais, mobiliari, decoració.
  • Identitat arquitectònica. Manual de imatge corporativa.

Tenemos experiencia en el diseño, planificación y optimización de espacios de trabajo. Podemos ofrecer a nuestros clientes un servicio integral y personalizado, con el objetivo de mejorar las calidades del espacio desde todos los puntos de vista.

  • Estudio de necesidades. Requerimientos y cuantificación de espacio.
  • Auditoría funcional de espacios. Diagnosis del espacio.
  • Optimización de espacios. Cambios, reubicaciones y traslados.
  • Proyectos de arquitectura y diseño de interior: distribución de espacios, mobiliario, decoración.
  • Identidad arquitectónica. Manual de imagen corporativa.