Volem col·laborar activament amb els nostres clients per ajudar-los en l'adaptació, transformació i manteniment dels seus actius immobiliaris. Pretenem millorar l'eficiència i rendibilitat de l'immoble en sintonia amb els interessos de l'organització.

 • Auditoria de l'edifici. Diagnosi del seu estat.
 • Auditoria energètica. Diagnosi del seu comportament.
 • Projectes d'arquitectura i obra civil.
 • Projectes d'enginyeria per a instal·lacions.
 • Domòtica i integració de sistemes.
 • Transformació d'usos.
 • Adaptació a normatives.
 • Llibre de l'edifici. Elaboració de dades.

Queremos colaborar activamente con nuestros clientes para ayudarlos en la adaptación, transformación y mantenimiento de sus activos inmobiliarios. Pretendemos mejorar la eficiencia y rentabilidad del inmueble en sintonía con los intereses de la organización.

 • Auditoría del edificio. Diagnosis de su estado.
 • Auditoría energética. Diagnosis de su comportamiento.
 • Proyectos de arquitectura y obra civil.
 • Proyectos de ingeniería para instalaciones.
 • Domótica e integración de sistemas.
 • Transformación de usos.
 • Adaptación a normativas.
 • Libro del edificio. Elaboración de datos.