Assessorem als nostres clients sobre la viabilitat i idoneïtat de nous espais de treball, mitjançant l'estudi de les seves necessitats i l'adaptació d'aquestes en altres immobles. El nostre objectiu és determinar quin és el més apropiat per al seu negoci.

 • Pla director d'edificis i recursos immobiliaris. Criteris i estratègia corporativa.
 • Estudis de mercat. Anàlisi de viabilitat i rendibilitat.
 • Recerca i selecció d'immobles.
 • Implantació de recursos. Planificació Lay-Out.
 • Elaboració i seguiment d'informació gràfica. Distribució i instal·lacions.
 • Elaboració i seguiment d'inventaris.
 • Gestió del canvi. Coordinació de mudances.

Asesoramos a nuestros clientes sobre la viabilidad e idoneidad de nuevos espacios de trabajo, mediante el estudio de sus necesidades y la adaptación de estas en otros inmuebles. Nuestro objetivo es determinar cuál es lo más apropiado para su negocio.

 • Plan director de edificios y recursos inmobiliarios. Criterios y estrategia corporativa.
 • Estudios de mercado. Análisis de viabilidad y rentabilidad.
 • Investigación y selección de inmuebles.
 • Implantación de recursos. Planificación Lay-Out.
 • Elaboración y seguimiento de información gráfica. Distribución e instalaciones.
 • Elaboración y seguimiento de inventarios.
 • Gestión del cambio. Coordinación de mudanzas.