L'ús dels espais, el manteniment i desgast dels edificis i el consum d'energia, són una partida molt important en la comptabilitat de les empreses.


Invertir en la millora de la gestió d'actius, s'està tornant un element fonamental en organitzacions que estan deixant de costat el comportament reactiu (avaria – reparació) i estan adoptant accions i  processos de prevenció, basats en la filosofia de planificació total del cicle de vida dels actius.


D'altra banda cada vegada cobra més importància la correcta gestió dels espais de treball. Un espai ben aprofitat i distribuït racionalment permet reduir els costos d'ocupació, a més d'augmentar la satisfacció i productivitat dels empleats que disposen d'un lloc de treball agradable i adaptat a les seves necessitats.


La implementació d'aquestes estratègies resulta clau en la millora del rendiment econòmic.

El uso de los espacios, el mantenimiento y desgaste de los edificios y el consumo de energía, son una partida muy importante en la contabilidad de las empresas.


Invertir en la mejora de la gestión de activos, se está volviendo un elemento fundamental en organizaciones que están dejando de lado el comportamiento reactivo (avería – reparación) y están adoptando acciones y procesos de prevención, basados en la filosofía de planificación total del ciclo de vida de los activos.


Por otro lado cada vez cobra más importancia la correcta gestión de los espacios de trabajo. Un espacio bien aprovechado y distribuido racionalmente permite reducir los costes de ocupación, además de aumentar la satisfacción y productividad de los empleados que disponen de un puesto de trabajo agradable y adaptado a sus necesidades.


La implementación de estas estrategias resulta clave en la mejora del rendimiento económico.