Effice centra la seva activitat a millorar l'eficiència i rendibilitat de la gestió dels recursos immobiliaris d'empreses i organitzacions. Els nostres serveis s'estructuren entorn de tres àrees de negoci: Arquitectura, Enginyeria i Operació i Manteniment dels actius edificats (Facility Management).

 


Aquests serveis s'emmarquen en els següents àmbits:


  • La planificació, gestió i manteniment dels elements constructius i les instal·lacions dels edificis.
  • La planificació i gestió de l'espai que ocupen les organitzacions.
  • La gestió de les necessitats immobiliàries de les empreses.
  • L'optimització dels serveis operatius associats.

Effice centra su actividad en mejorar la eficiencia y rentabilidad de la gestión de los recursos inmobiliarios de empresas y organizaciones. Nuestros servicios se estructuran entorno a tres áreas de negocio: Arquitectura, Ingeniería y Operación y Mantenimiento de los activos edificados (Facility Management).

 

Estos servicios se enmarcan en los siguientes ámbitos:


  • La planificación, gestión y mantenimiento de los elementos constructivos y las instalaciones de los edificios.
  • La planificación y gestión del espacio que ocupan las organizaciones.
  • La gestión de las necesidades inmobiliarias de las empresas.
  • La optimización de los servicios operativos asociados.