En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.


Denominació social:

Ricard Roldán Boix


Nombre d'identificació fiscal:

[NIF] 35.000.022 W


Domicili social:

Carrer Maspons i Labrós 20-24, baixos interior.

08041 Barcelona


Correu electrònic:

info@effice.net

r.roldan@effice.net


Telèfon:

Estudi: 934.330.249

Mòbil: 608.534.306


Titulació acadèmica:

Arquitecte.


Estat de la Unió Europea o de l'àmbit econòmic europeu on va ser concedida aquesta titulació:

Espanya


Col·legi professional:

Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC)


Nombre de col·legiat:

19069-1


Aquest lloc web ha estat creat per Ricard Roldán Boix amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Ricard Roldán Boix i l'usuari.

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a continuación los datos identificativos de la empresa.


Denominación social:

Ricard Roldán Boix


Número de identificación fiscal:

[NIF] 35.000.022 W


Domicilio social:

Calle Maspons i Labrós 20-24, bajos interior.

08041 Barcelona


Correo electrónico:

info@effice.net

r.roldan@effice.net


Teléfono:

Estudio: 934.330.249

Móvil: 608.534.306

 

Titulación académica:

Arquitecto.

 

Estado de la Unión Europea o del ámbito económico europeo donde fue concedida dicha titulación:

España

 

Colegio profesional:

Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña (COAC)

 

Número de colegiado:

19069-1

 

Este sitio web ha sido creado por Ricard Roldán Boix con carácter informativo y para uso personal de los usuarios. El acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios. El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación comercial entre Ricard Roldán Boix y el usuario.